ORDFÖRANDEN                                                                 


Klicka på årtalen (i rött) för att komma till önskad säsong

Säsong

Ordföranden Basketsektionen

Notering


Kristofer Hahne

Kristofer Hahne

Kristofer Hahne

Kristofer Hahne

Kristofer Hahne

Kristofer Hahne


Sven-Olof Lefwerth

Sven-Olof Lefwerth

Sven-Olof Lefwerth

Sven-Olof Lefwerth

Sven-Olof Lefwerth

Rolf Andersson

Rolf Andersson


Rolf Svärd

Rolf Svärd

Rolf Svärd

Lennart Lindberg

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth


Jukka Riihimäki


Per-Olof Lefwerth

Carl-Erik Åsén

Carl-Erik Åsén

Carl-Erik Åsén


Carl-Erik Åsén

Lennart Lindberg

Per-Olof Lefwerth

Roger JonassonNotering