ORDFÖRANDEN                                                                 


Klicka på årtalen (i rött) för att komma till önskad säsong

Säsong

Ordföranden Basketsektionen

Notering


Kristofer Hahne

Kristofer Hahne

Kristofer Hahne

Kristofer Hahne

Kristofer Hahne

Kristofer Hahne


Sven-Olof Lefwerth

Sven-Olof Lefwerth

Sven-Olof Lefwerth

Sven-Olof Lefwerth

Sven-Olof Lefwerth

Rolf Andersson

Rolf Andersson


Rolf Svärd

Rolf Svärd

Rolf Svärd

Lennart Lindberg

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth

Per-Olof Lefwerth


Jukka Riihimäki


Per-Olof Lefwerth

Carl-Erik Åsén

Carl-Erik Åsén

Carl-Erik Åsén


Carl-Erik Åsén

Lennart Lindberg

Per-Olof Lefwerth

Roger Jonasson

Annemor Noring

Annemor Noring

Hans Nilsson

Hans Nilsson

Hans Nilsson

Peter Hellman

Peter Hellman

Peter Hellman


Peter Hellman

Peter Hellman


Claes G. Carlberg

Claes G. Carlberg

Claes G. Carlberg

Claes G. Carlberg

Claes G. Carlberg


Claes G. Carlberg

John Carlander

John Carlander

John Carlander

Notering